i
Projekt Vývoj „environment friendly“ systému antikorozní povrchové úpravy zařízení dopravní infrastruktury

Cíl projektu: Cílem projektu je odstranění potenciálně karcinogenního kobaltu a minimalizace obsahu niklu (nebezpečného pro životní prostředí) z nejčastěji poskytovaných koncentrátů fosfátovacích lázní pro obecně používanou předúpravu povrchu oceli před nanášením organických povlaků (nátěrových systémů). Navazujícím cílem bude vytvoření komplexního protikorozního celku (systém konverzní povlak – organosilanová vrstva) povrchové úpravy, vedoucí ke zvýšení životnosti ocelových komponentů dopravní infrastruktury, za současného snížení dopadu na životní prostředí.

Partneři projektu: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, SVÚOM s. r. o., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, JD Dvořák, s. r. o.

Doba řešení: 04/2024 – 06/2026

Celková udělená dotace na projekt: 7 793 444,-

Tento projekt Vývoj „environment friendly“ systému antikorozní povrchové úpravy zařízení dopravní infrastruktury je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život. Tento projekt byl financován v rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

 

 

 

Kloknerův ústav

Kloknerův ústav, odloučené a samostatné pracoviště ČVUT, má nezastupitelné postavení v rámci Prahy i celé ČR, zejména v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a standardizaci.

Mohlo by vás zaujmout

100 let Kloknerova ústavu

Další příspěvky na blogu

Seminář JCSS 2024

Seminář JCSS 2024

Seminář JCSS “Bezpečnost konstrukcí – dosavadní pokrok a budoucí výzvy”22.-23. května 2024Bezpečnost konstrukcí je ovlivněna mnoha nejistotami souvisejícími s materiálovými a geometrickými vlastnostmi, chováním konstrukčního systému, účinky zatížení a degradace atd....