i
Projekt Vývoj neselektivních ekologických přípravků určených k ochraně infrastrukturních celků čistíren odpadních vod před mikrobiální aktivitou

Cíl projektu: Hlavním cílem navrhovaného projektu budou dvě přesné zcela nové obsahové definice přípravků potlačujících mikrobiální aktivitu v interiérových prostorách infrastrukturních celků čistíren odpadních vod. Důraz bude kladen především na vývoj přípravků s výrazně nižším negativním dopadem na životní prostředí, než je tomu u současných přípravků k tomuto určeným. První z přípravků bude zajišťovat inhibici mikrobiální aktivity (MID – microbiologically influenced deterioration – poškození betonu, MIC – microbiologically influenced corrosion – poškození kovových materiálů) bakteriálního původu (hlavně proti působení sulfurikačních a nitrifikačních bakterií). Druhý z přípravků bude zamezovat růstu hyf (blokace rozšiřování mycelia) mikromycet, které se podílejí na degradaci stavebního zdiva v prostorách s extrémně vysokými hodnotami relativní vlhkosti a celkovou dobou ovlhčení povrchu. Metabolity mikromycet mohou ovšem propagovat korozní poškození kovových materiálů tvorbou biofilmu pro exponenciální rozšiřování sulfurikačních a manganových baktérií. Vývoj obou inovativních přípravků s výrazně omezeným ekologickým dopadem bude strukturován dle výsledkům provedeného aplikovaného výzkumu. Aplikovaný výzkum bude zahrnovat sběr a statistické zpracování dat získaných z dřívějších šetření obou zapojených výzkumných institucí (Kloknerův ústav ČVUT a SVÚOM, s.r.o.), zjišťování kinetiky korozního (degradačního) mechanizmu obou skupin organizmů na cementové stavební materiály a kovové materiály, případně na organické povlaky, zajišťující bariérový ochranný protikorozní účinek. Cíle návrhu projektu budou harmonizovány rovněž aktuálními šetřeními v dalších provozech čistíren odpadních vod na území České republiky. Dále je plánováno zahrnutí výsledků zjišťování kinetiky korozního (degradačního) mechanizmu a další sběr dat z případových studií s cílem průzkumu degradace betonu (MID) silážních a senážních jam. V tomto případě je poškození způsobeno rovněž bakteriemi mléčného a octového kvašení. Na degradaci (oproti ČOV) se v tomto případě nepodílí kyselina sírová (H2SO4), ale kyselina octová – ethanová (CH3COOH) a mravenčí – methanová (HCOOH), případně ostatní vyšší a větvené organické kyseliny (produkty metabolismu bakterií, případně kvasinek nebo řas). 

Partneři projektu: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, SVÚOM s. r. o.

Doba řešení: 04/2024 – 06/2026

Celková udělená dotace na projekt: 6 462 000,-

Tento projekt Vývoj neselektivních ekologických přípravků určených k ochraně infrastrukturních celků čistíren odpadních vod před mikrobiální aktivitou je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život. Tento projekt byl financován v rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

 

 

 

Kloknerův ústav

Kloknerův ústav, odloučené a samostatné pracoviště ČVUT, má nezastupitelné postavení v rámci Prahy i celé ČR, zejména v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a standardizaci.

Mohlo by vás zaujmout

100 let Kloknerova ústavu

Další příspěvky na blogu

Seminář JCSS 2024

Seminář JCSS 2024

Seminář JCSS “Bezpečnost konstrukcí – dosavadní pokrok a budoucí výzvy”22.-23. května 2024Bezpečnost konstrukcí je ovlivněna mnoha nejistotami souvisejícími s materiálovými a geometrickými vlastnostmi, chováním konstrukčního systému, účinky zatížení a degradace atd....