i
Socha Prostor pro Rodinu

V pražském Muzeu Kampa je nyní vystavené výjimečné dílo našeho doktoranda Adama Velíška pod názvem „Prostor pro rodinu“.

Při vytváření této sochy byl kladen důraz na inovativní technologie a uměleckou preciznost. Hlavním záměrem bylo dosáhnout optimálních vlastností, jako jsou nízká hmotnost, vysoká pevnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům a vynikající kvalita otisku.

 

Postup výroby sochy „Prostor pro rodinu“:

Technologické zkoušky sehrály klíčovou roli v celém procesu. Stanovení optimální síly střepu, tuhosti jádra z expandovaného polystyrenu (EPS) a počtu distančníků na m² bylo provedeno s maximální precizností. Cílem bylo dosáhnout co nejtenčí síly střepu, aby byl výsledný odlitek nejen lehký, ale i dostatečně pevný.

Optimální parametry zahrnovaly sílu stěny 17,5 mm, tuhost EPS 200 a specifické uspořádání 100 distančníků na m². Forma byla vytvářena přímo v negativu bez modelu 1:1, a tělo formy z EPS 200 bylo pečlivě upraveno dřevěnými švartnami pro dosažení struktury v otisku. Na míru vyrobené distančníky z UHPC zajistily pevné usazení jader a rovnoměrný tlak během lití.

Lití UHPC probíhalo pomocí čerpadla plnícími otvory, a ocelová armatura s transportními kotvami byla precizně umístěna do formy. Po 24 hodinách následovalo precizní odformování, odhalující výslednou sochu.

Díky relativně tenké síle střepu byla dosažena nízká hmotnost vzhledem k objemu, čímž bylo dosaženo váhy 5,6 tuny pro sochu o rozměrech 3 m x 3 m x 1,8 m. Rozdělením do dvou segmentů se socha stala snadno přepravitelnou. Kvalita otisku zásadně ovlivnila celkový vzhled sochy, i když metoda lití na střep vyžadovala vysokou preciznost při zpracování formy.

Celý proces zdůrazňuje kombinaci technické náročnosti a uměleckého přístupu k vytváření esteticky působivé sochy, která splňuje požadavky na pevnost, odolnost a vizuální dojem.

Kloknerův ústav

Kloknerův ústav, odloučené a samostatné pracoviště ČVUT, má nezastupitelné postavení v rámci Prahy i celé ČR, zejména v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a standardizaci.

Mohlo by vás zaujmout

100 let Kloknerova ústavu

Další příspěvky na blogu

Seminář JCSS 2024

Seminář JCSS 2024

Seminář JCSS “Bezpečnost konstrukcí – dosavadní pokrok a budoucí výzvy”22.-23. května 2024Bezpečnost konstrukcí je ovlivněna mnoha nejistotami souvisejícími s materiálovými a geometrickými vlastnostmi, chováním konstrukčního systému, účinky zatížení a degradace atd....