Výzkumné projekty
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vedle pedagogických aktivit je pro Kloknerův ústav ČVUT charakteristická také významná vědecko-výzkumná činnost, která soustavně pomáhá univerzitě zvyšovat respekt v tuzemské i mezinárodní vědecké obci. V oblastech vědeckého výzkumu se KÚ zabývá především řešením projektů v rámci grantových soutěží, agentur a mezinárodních spoluprací.

Průřez výzkumnými projekty uskutečněnými na Kloknerově ústavu

Poskytovatel:
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Rok

2020

Označení

FW01010539

Název

Bezpečné využití popílků z technologie redukce NOX na betonárnách ČMB.

Řešitel

spoluřešitel Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D.

Rok

2019

Označení

FV10295

Název

Vrstvené bezpečnostní sklo s výztuží.

Řešitel

Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

Rok

2019

Označení

FV10509

Název

Výzkum a vývoj nových podlahových vsypů s obsahem recyklovaných surovin se zaručenými vlastnostmi.

Řešitel

Ing. Radka Pernicová, Ph.D.

Rok

2017

Označení

FV20472

Název

Aplikace vysokohodnotných cementových kompozitů na rekonstrukce betonových staveb.

Řešitel

spolupříjemce prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Rok

2017

Označení

FV20585

Název

Operativní metody monitorování, predikce životnosti mostů a zajištění bezpečných mostů.

Řešitel

doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

Rok

2017

Označení

FV10462

Název

Aplikace moderního vysokohodnotného cementového kompozitu UHPC pro prvky kanalizačních systémů.

Řešitel

Ing. David Čítek

Rok

2014

Označení

FR-TI3/732

Název

Aplikovaný výzkum ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC) pro tenkostěnné skořepinové prvky.

Řešitel

prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Rok

2013

Označení

FR-TI3/747

Název

Betony s velmi vysokým obsahem popílku v transportbetonu – HVFAC.

Řešitel

prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Rok

2013

Označení

FR-TI3/776

Název

Aplikace nových technologií vrstveného tepelně upraveného skla ve stavebních konstrukcích.

Řešitel

doc. Ing. Petr Bouška, CSc.

Rok

2011

Označení

2A-1TP1/139

Název

Vývoj koncepce technologického řešení nového jaderného bloku splňujícího požadavky Generace III na bázi reaktoru VVER 1001.

Řešitel

prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

Rok

2009

Označení

FT-TA3/144

Název

Mikrotechnologie pro ekonomická a ekologická řešení vedoucí ke snížení cen surovin pro výrobky na bázi cementu.

Řešitel

doc. Ing. Petr Bouška, CSc.

Rok

2008

Označení

1H-PK/26

Název

Optimalizace spolehlivosti staveb a kalibrace norem EU.

Řešitel

prof. Ing. Milan Holický, CSc.

Rok

2007

Označení

FT-TA/018

Název

Ochrana základů stavebních konstrukcí proti biokorozi.

Řešitel

Ing. Sylva Modrý, CSc.

Rok

2006

Označení

FI-IM/052

Název

Stavební hmoty a výrobky odolné proti mikroorganismům.

Řešitel

Ing. Sylva Modrý, CSc.