Výzkumné projekty
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vedle pedagogických aktivit je pro Kloknerův ústav ČVUT charakteristická také významná vědecko-výzkumná činnost, která soustavně pomáhá univerzitě zvyšovat respekt v tuzemské i mezinárodní vědecké obci. V oblastech vědeckého výzkumu se KÚ zabývá především řešením projektů v rámci grantových soutěží, agentur a mezinárodních spoluprací.

Průřez výzkumnými projekty uskutečněnými na Kloknerově ústavu

Poskytovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Rok

2019

Označení

IP 2019

Název

Institucionální program.

Řešitel

Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

Rok

2019

Označení

OP VVV
02/16/015

Název

ESF výzva pro vysoké školy.

Řešitel

Ing. Bc. Šárka Nenadálová

Rok

2018

Označení

OP VVV
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007424

Název

3D tisk ve stavebnictví a architektuře.

Řešitel

prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Rok

2018

Označení

LTT18003
INTER-EXCELLENCE

Název

Pravděpodobnostní rozbor degradujících konstrukčních systémů.

Řešitel

doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

Rok

2018

Označení

CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000113

Název

Operační program Praha – pól růstu ČR

Řešitel

doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

Rok

2018

Označení

IP 2018

Název

Institucionální program.

Řešitel

Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

Rok

2017

Označení

 LD15078

Název

Pokročilá analýza lepených spojů pro lehké obvodové pláště – Inovativní řešení pro připojení vnějších prvků adaptabilní fasády

Řešitel

Ing. Klára Machalická, Ph.D.

Rok

2017

Označení

 LD15037

Název

Pravděpodobnostní optimalizace postupů monitorování konstrukcí.

Řešitel

doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

Rok

2016

Označení

LG14012

Název

Mezinárodní spolupráce v oblasti hodnocení spolehlivosti a rizik konstrukčních systémů.

Řešitel

prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

Rok

2016

Označení

IP 2016

Název

Institucionální program.

Řešitel

Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

Rok

2013

Označení

LG11043

Název

Pravděpodobnostní metody hodnocení spolehlivosti a rizik konstrukcí.

Řešitel

prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

Rok

2011

Označení

OC08059

Název

Hodnocení robustnosti stavebních konstrukcí.

Řešitel

prof. Ing. Milan Holický, DrSc.