Výzkumné projekty
Ministerstvo vnitra

Vedle pedagogických aktivit je pro Kloknerův ústav ČVUT charakteristická také významná vědecko-výzkumná činnost, která soustavně pomáhá univerzitě zvyšovat respekt v tuzemské i mezinárodní vědecké obci. V oblastech vědeckého výzkumu se KÚ zabývá především řešením projektů v rámci grantových soutěží, agentur a mezinárodních spoluprací.

Průřez výzkumnými projekty uskutečněnými na Kloknerově ústavu

Poskytovatel:
Ministerstvo vnitra České republiky

Rok

2015

Označení

VG20122015089

Název

Hodnocení bezpečnosti a rizik dopravních staveb při mimořádném zatížení.

Řešitel

doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.