Výzkumné projekty
Ministerstvo kultury

Vedle pedagogických aktivit je pro Kloknerův ústav ČVUT charakteristická také významná vědecko-výzkumná činnost, která soustavně pomáhá univerzitě zvyšovat respekt v tuzemské i mezinárodní vědecké obci. V oblastech vědeckého výzkumu se KÚ zabývá především řešením projektů v rámci grantových soutěží, agentur a mezinárodních spoluprací.

Průřez výzkumnými projekty uskutečněnými na Kloknerově ústavu

Poskytovatel:
Ministerstvo kultury České republiky

Rok

2020

Označení

NAKI II.
DG20P02OVV005

Název

Technologie a postupy pro ochranu historických betonových mostů.

Řešitel

Ing. Petr Tej, Ph.D.

Výstupy projektu

Sestava pro informativní měření alkalickokřemičité
reakce betonových konstrukcí in-situ –
PDF (591 kB)

Úprava dronu pro diagnotiku mostních
konstrukcí –
PDF (1 038 kB)

Automatický systém monitorování pohybu
konstrukčních prvků s bezdrátovým přenosem –
PDF (1 391 kB)

Zařízení pro modální analýzu památkově cenných
nenosných detailů mostních konstrukcí zatížených
vibracemi z dopravy –
PDF (850 kB)

Zkušenosti z výroby spražené dřevo-UHPC konstrukce –
PDF (2 210 kB)

 

Tvorba repliky zábradelní výplně z předsádkového betonu – 
PDF (1 240 kB)

 

Restaurování drobných defektů na površích z předsádkového betonu – 
PDF (1 500 kB)

 

Monitorovací systém změn vlhkostního stavu povrchu betonové konstrukce – PDF (628 kB)

Památkový postup rekonstrukce cenných betonových mostních objektů – PDF (10 391 kB)

Lávka v Žamberku – PDF (40 250 kB)

Lávka Příbor – PDF (1 270 kB)

Lávka Holešovice-Karlín

Libeňský most

Rok

2019

Označení

DG16P02M050

Název

Optimalizace sledování a hodnocení informací o památkových stavbách.

Řešitel

doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.

Rok

2018

Označení

NAKI II.
DG18P02OVV033

Název

Metody pro zajištění udržitelnosti ocelových mostních konstrukcí industriálního kulturního dědictví.

Řešitel

spoluřešitel doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.

Rok

2018

Označení

NAKI II.
DG18P02OVV012

Název

Udržitelná správa stavebních objektů kulturního dědictví.

Řešitel

spoluřešitel Ing. Lukáš Balík, Ph.D.

Rok

2015

Označení

NAKI I.
DF12P01OVV040

Název

Hodnocení bezpečnosti a životnosti staveb industriálního dědictví.

Řešitel

doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D.