Výzkumné projekty
Technologická agentura České republiky

Vedle pedagogických aktivit je pro Kloknerův ústav ČVUT charakteristická také významná vědecko-výzkumná činnost, která soustavně pomáhá univerzitě zvyšovat respekt v tuzemské i mezinárodní vědecké obci. V oblastech vědeckého výzkumu se KÚ zabývá především řešením projektů v rámci grantových soutěží, agentur a mezinárodních spoluprací.

Průřez výzkumnými projekty uskutečněnými na Kloknerově ústavu

Poskytovatel:
Technologická agentura České republiky

Rok

2023

Označení

TN02000033

Název

NCK pro průmyslový 3D tisk.

Řešitel

spoluřešitel prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Rok

2023

Označení

FW06010422

Název

Simulace a navrhování konstrukcí z digitálního betonu.

Řešitel

spoluřešitel Ing. David Čítek, Ph.D.

Rok

2022

Označení

CK03000125

Název

Inovativní diagnostické metody hodnocení pro bezpečnost a trvanlivost mostů z patinující oceli.

Řešitel

spoluřešitelka doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

Rok

2020

Označení

FW01010539

Název

Bezpečné využití popílků z technologie redukce NOX na betonárnách ČMB.

Řešitel

spoluřešitel Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D.

Rok

2019

Označení

TJ02000368

Název

Vývoj nové generace protihlukových stěn s prodlouženou životností.

Řešitel

spoluřešitel Ing. Petr Pokorný, Ph.D.

Rok

2019

Označení

TN01000007

Název

Národní centrum pro energetiku.

Řešitel

spoluřešitelka doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

Rok

2019

Označení

TH04010038

Název

Systém pro trvalé monitorování průběhu degradačních procesů v konstrukcích inženýrských staveb.

Řešitel

spoluřešitel Ing. Jan Záruba, CSc.

Rok

2019

Označení

TE01020168

Název

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI).

Řešitel

hlavní řešitel prof. Kohoutková, spoluřešitel Ing. Čítek

Rok

2019

Označení

TH02020729

Název

Vývoj a výzkum briket karbidu křemíku nové generace s cílem zvýšení jejich užitných vlastností.

Řešitel

Ing. Radka Pernicová, Ph.D.

Rok

2019

Označení

TH02020730

Název

Progresivní mostní konstrukce vytvořené spřažením dřeva a vysokopevnostního cementového kompozitu

Řešitel

spolupříjemce Ing. Petr Tej, Ph.D.

Rok

2019

Označení

TE01020068

Název

Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky.

Řešitel

spolupříjemce doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

Rok

2017

Označení

TH02020690

Název

Betony s mimořádnou odolností vůči působení agresivních médií.

Řešitel

spolupříjemce Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D.

Rok

2017

Označení

TH02020373

Název

Zvýšení životnosti a urychlení výstavby infrastrukturních dopravních staveb využitím moderního vysokohodnotného materiálu UHPC.

Řešitel

spolupříjemce Ing. David Čítek

Rok

2017

Označení

TA04010837

Název

Vývoj nových materiálů a technologií pro údržbu a rekonstrukci budov s aplikovanými kontaktními tepelně – izolačními systémy obvodových plášťů (ETICS).

Řešitel

Ing. Lukáš Balík, Ph.D.

Rok

2015

Označení

TA02010488

Název

Požárně odolné konstrukce pro tunelové stavby s využitím lehkého betonu Liapor.

Řešitel

prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Rok

2014

Označení

TA02010751

Název

Železobetonový protihlukový panel nové generace.

Řešitel

prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Rok

2014

Označení

TA02031453

Název

Výzkum a návrh mostů v povodňových územích.

Řešitel

doc. Ing. Petr Bouška, CSc.

Rok

2014

Označení

TA02030150

Název

Využití spolehlivostních metod při výzkumu a ověřování inovativních silničních svodidel.

Řešitel

doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

Rok

2014

Označení

TA01010269

Název

Aplikovaný výzkum ultravysokohodnotného betonu (UHPC) pro prefabrikované stavby.

Řešitel

prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Rok

2013

Označení

TA01010791

Název

Využití polymerních vláken v betonových silničních záchytných systémech.

Řešitel

prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Rok

2013

Označení

TA01031314

Název

Optimalizace bezpečnosti a životnosti existujících mostů.

Řešitel

doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

Rok

2010

Označení

LA306

Název

Spolehlivost a hodnocení rizik konstrukčních systémů.

Řešitel

prof. Ing. Milan Holický, DrSc.