Obhájené disertační práce – rok 2009

Inspirujte se úspěšně ukončenými a obhájenými disertačními pracemi studujících všech tří studijních oborů programu Stavební inženýrství. Nahlédnutí do absolventských prací poskytne představu o rozsahu, formátu i způsobu zpracování. Přístup k plnému znění disertačních prací je možný po předchozí domluvě u studijní referentky Kloknerova ústavu, paní Petry Řehořové.

Průřez obhájenými disertačními pracemi podle roku promoce

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2015 / 2014 / 2012 / 2009

2009

Údaje o disertační práci Ing. Karla Junga, Ph.D.

Název disertační práce česky: Analýza rizik konstrukcí vystavených účinkům mimořádných zatížení
Název disertační práce anglicky: Risk analysis of structures endangered by accidental actions

Studijní obor: Teorie konstrukcí

Oponenti: Prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc., (Jan Perner Transport Faculty, University of Pardubice, Doc. Ing. Petr Janas, CSc., (Faculty of Civil Technical University Ostrava), Ing. Josef Sláma, CSc., (The Road and Motorway Directorate of the Czech Republic)

Datum odevzdání: 27.02.2009

Datum obhajoby: 21.05.2009

Výsledek obhajoby: Obhájil

Přidělovaný titul: Ph.D.

Jazyk disertační práce: Angličtina

Klíčová slova česky: analýza rizik; mimořádná zatížení; hodnota ochrany lidského života; náraz; bezpečnost silničního provozu

Klíčová slova anglicky: risk analysis; value place on preventing fatality; railway safety; road safety

Anotace česky: Ing. Karel Jung, Ph.D.

Anotace anglicky: Ing. Karel Jung, Ph.D.

Ing. Karel Jung

Doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

P 3607 Stavební inženýrství

Údaje o disertační práci Ing. Martina Volfa, Ph.D.

Název disertační práce česky: Chemické infúzní clony – experimentální porovnání účinnosti injektážních prostředků ve vlhkém zdivu

Název disertační práce anglicky: Additional hydro-insulation shield – experimental comparison of infusion agents efficiency in wet masonry

Studijní obor: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

Oponenti: doc. Ing. Karel Kolář, CSc., (Fakulta stavební ČVUT v Praze), doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc., (Fakulta stavební VUT v Brně), Ing. Václav Sokol, CSc., (Stavební praxe, WTA CZ)

Datum odevzdání: 20.08.2009

Datum obhajoby: 22.10.2009

Výsledek obhajoby: Obhájil

Přidělovaný titul: Ph.D.

Jazyk disertační práce: Čeština

Klíčová slova česky: injektážní metody; účinnost injektážních prostředků; sanace vlhkého zdiva; životnost sanačních opatření

Klíčová slova anglicky: injection methods; infusion agents efficiency; remediation in wet masonry; durability of the treatment

Anotace česky: Ing. Martin Volf, Ph.D.

Anotace anglicky: Ing. Martin Volf, Ph.D.

 Ing. Martin Volf

Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.

České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

P 3607 Stavební inženýrství