Obhájené disertační práce – rok 2021

Inspirujte se úspěšně ukončenými a obhájenými disertačními pracemi studujících všech tří studijních oborů programu Stavební inženýrství. Nahlédnutí do absolventských prací poskytne představu o rozsahu, formátu i způsobu zpracování. Přístup k plnému znění disertačních prací je možný po předchozí domluvě u studijní referentky Kloknerova ústavu, paní Petry Řehořové.

Průřez obhájenými disertačními pracemi podle roku promoce

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2015 / 2014 / 2012 / 2009

2021

Údaje o disertační práci Ing. Davida Čítka, Ph.D.

Název disertační práce česky:Experimentální analýza soudržnosti UHPC a výztuže
Název disertační práce anglicky: Experimental analysis between UHPC and reinforcement

Studijní obor: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

Oponenti:  Ing. Radomír Pukl, CSc. (Červenka Consulting, s.r.o.) prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng. (Metrostav, a.s.) doc. Ing. Peter Koteš, Ph.D.  (Žilinská Univerzita v Žilině)

Datum odevzdání: 30.12.2020

Datum obhajoby: 23.09.2021

Výsledek obhajoby: Obhájil

Přidělovaný titul: Ph.D.

Jazyk disertační práce: Čeština

Klíčová slova česky: UHPC, soudržnost, smykové napětí, předpínací výztuž, betonářská výztuž, spoj, spřažení

Klíčová slova anglicky: UHPC, bond, shear stress, prestressing reinforcement, concrete reinforcement, joint, connection

Anotace česky: Ing. David Čítek, Ph.D.

Anotace anglicky: Ing. David Čítek, Ph.D.

Ing. David Čítek, Ph.D.

 doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

P 3607 Stavební inženýrství

Údaje o disertační práci Ing. Lucie Kudrnáčové, Ph.D.

Název disertační práce česky: Tepelně vlhkostní procesy v ostění oken historických objektů
Název disertační práce anglicky: Hygrothermal conditions of the historical building window reveals

Studijní obor: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

Oponenti: doc. Ing. Eva Burgetová, CSc. (Fakulta stavební ČVUT v Praze). Ing. Radomír Pukl, CSc. (Červenka Consulting, s.r.o.), doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (STASAPO, s.r.o.)

Datum odevzdání: 25.06.2021

Datum obhajoby: 23.09.2021

Výsledek obhajoby: Obhájila

Přidělovaný titul: Ph.D.

Jazyk disertační práce: Čeština

Klíčová slova česky: Ostění okna, tepelně vlhkostní procesy, dvojité okno, jednoduché okno, kritické podmínky

Klíčová slova anglicky: Window reveal, hygrothermal processes, double window, simple window, critical conditions, critical surface temperature

Anotace česky: Ing. Lucie Kudrnáčová, Ph.D.

Anotace anglicky: Ing. Lucie Kudrnáčová, Ph.D.

Ing. Lucie Kudrnáčové, Ph.D

Ing. Lukáš Balík, Ph.D

České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

P 3607 Stavební inženýrství

Údaje o disertační práci Ing. Stanislava Řeháčka, Ph.D.

Název disertační práce česky: HVFAC betony s vysokým podílem popílku pro stavební praxi
Název disertační práce anglicky: Concrete with high volume of fly ash for civil engineering

Studijní obor: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

Oponenti: Ing. Petr Huňka, Ph.D. (STACHEMA CZ, s.r.o.) doc. Ing. Karel Kolář, CSc. ((Fakulta stavební ČVUT v Praze) doc. Ing. Miroslav Brodňan, PhD. (Žilinská Univerzita v Žilině)

Datum odevzdání: 20.04.2021

Datum obhajoby: 23.09.2021

Výsledek obhajoby: Obhájil

Přidělovaný titul: Ph.D.

Jazyk disertační práce: Čeština

Klíčová slova česky: Beton, popílek, HVFAC, příměs a přísada

Klíčová slova anglicky: Concrete, fly ash, HVFAC, admixture and additive

Anotace česky: Ing. Stanislav Řeháček, Ph.D.

Anotace anglicky: Ing. Stanislav Řeháček, Ph.D.

Ing. Stanislav Řeháček, Ph.D.

Ing. Ivo Šimůnek, CSc.

České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

P 3607 Stavební inženýrství