Obhájené disertační práce – rok 2012

Inspirujte se úspěšně ukončenými a obhájenými disertačními pracemi studujících všech tří studijních oborů programu Stavební inženýrství. Nahlédnutí do absolventských prací poskytne představu o rozsahu, formátu i způsobu zpracování. Přístup k plnému znění disertačních prací je možný po předchozí domluvě u studijní referentky Kloknerova ústavu, paní Petry Řehořové.

Průřez obhájenými disertačními pracemi podle roku promoce

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2015 / 2014 / 2012 / 2009

2012

Údaje o disertační práci Ing. Dity Jiroutové, Ph.D.

Název disertační práce česky: Aplikace optovláknových měřících systémů v materiálovém inženýrství a monitorování konstrukcí

Název disertační práce anglicky: Application of fibre optic gauge sensors in material engineering and structure monitoring

Studijní obor: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

Oponenti: Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. (Fakulta stavební VUT v Brně), Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc. (Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava), Doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Datum odevzdání: 31.1.2012

Datum obhajoby: 18.6.2012

Výsledek obhajoby: Obhájila

Přidělený titul: Ph.D.

Jazyk disertační práce: Čeština

Klíčová slova česky: optovláknový extenzometr SOFO, předpjatý beton, předepjatý železobetonový pražec, modely přetvoření, dotvarování, smršťování

Klíčová slova anglicky: long-gauge optical fibre SOFO, prestressed reinforced concrete, prestresses reinforced concrete sleeper, models of strain, creep, shrinkage

Anotace česky: Ing. Dita Jiroutová, Ph.D.

Anotace anglicky: Ing. Dita Jiroutová, Ph.D.

Ing. Dita Jiroutová

Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

P 3607 Stavební inženýrství