Obhájené disertační práce – rok 2019

Inspirujte se úspěšně ukončenými a obhájenými disertačními pracemi studujících všech tří studijních oborů programu Stavební inženýrství. Nahlédnutí do absolventských prací poskytne představu o rozsahu, formátu i způsobu zpracování. Přístup k plnému znění disertačních prací je možný po předchozí domluvě u studijní referentky Kloknerova ústavu, paní Petry Řehořové.

Průřez obhájenými disertačními pracemi podle roku promoce

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2015 / 2014 / 2012 / 2009

2019

Údaje o disertační práci Ing. Milana Rydvala, Ph.D.

Název disertační práce česky: Technologie a vlastnosti UHPC
Název disertační práce anglicky: Technology and properties of ultra high performance concrete

Studijní obor: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

Oponenti: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka, (STASAPO , s. r. o. Praha), Ing. Petr Huňka, Ph.D., (Stachema CZ, s. r. o. Kolín), doc. Ing. Jan Vodička, CSc. (Fakulta stavební ČVUT v Praze)                               

Datum odevzdání: 23.1.2019

Datum obhajoby: 13.6.2019

Výsledek obhajoby: Obhájil

Přidělovaný titul: Ph.D.

Jazyk disertační práce: Čeština

Klíčová slova česky: UHPC, technologie betonu, segregace vláken, duktilita

Klíčová slova anglicky: UHPC, concrete technology, fiber segregation, ductility

Anotace česky: Ing. Milan Rydval, Ph.D.

Anotace anglicky: Ing. Milan Rydval, Ph.D.

Ing. Milan Rydval

doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.

České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

P 3607 Stavební inženýrství

Údaje o disertační práci Ing. Tomáše Bittnera, Ph.D.

Název disertační práce česky: Experimentální ověřování prvků z textilního betonu
Název disertační práce anglicky: Experimental verification of textile reinforced concrete (TRC) elements

Studijní obor: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

Oponenti: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka, (STASAPO , s. r. o. Praha), Ing. Petr Huňka, Ph.D., (Stachema CZ, s. r. o. Kolín), doc. Ing. Jan Vodička, CSc. (Fakulta stavební ČVUT v Praze)                               

Datum odevzdání: 23.1.2019

Datum obhajoby: 13.6.2019

Výsledek obhajoby: Obhájil

Přidělovaný titul: Ph.D.

Jazyk disertační práce: Čeština

Klíčová slova česky: UHPC, technologie betonu, segregace vláken, duktilita

Klíčová slova anglicky: UHPC; Concrete Technology; Fiber Segregation; Ductility

Anotace česky: Ing. Tomáš Bittner, Ph.D.

Anotace anglicky: Ing. Tomáš Bittner, Ph.D.

Ing. Tomáš Bittner

Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

P 3607 Stavební inženýrství

Údaje o disertační práci Ing. Bc. Šárky Nenadálové, Ph.D.

Název disertační práce česky: Permeabilita UHPTRC
Název disertační práce anglicky: UHPTRC and its permeability

Studijní obor: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

Oponenti: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka,  (STASAPO , s. r. o. Praha), Ing. Radomír Pukl, CSc, (Červenka Consulting, s. r. o. Praha), doc. Ing. Eva Burgetová, CSc. (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Datum odevzdání: 30.1.2019

Datum obhajoby: 13.6.2019

Výsledek obhajoby: Obhájila

Přidělovaný titul: Ph.D.

Jazyk disertační práce: Angličtina

Klíčová slova česky: beton, UHPC, UHPTRC, TRC, Nekonvenční výztuž, textilní výztuž, skleněná výztuž, propustnost, difuzní vlastnosti

Klíčová slova anglicky: Air pores, AR-Glass reinforcement, bulk density, capillar pores, concrete, diffusion properties, gas permeability, gel pores, non-conventional, reinforcement, permeability, pore size and contents, porosity, roughness, textile reinforcement, TRC, UHPC, UHPCTRC, water absorption, water vapour resistance factor.

Anotace česky: Ing. Šárka Nenadálová, Ph.D.

Anotace anglicky: Ing. Šárka Nenadálová, Ph.D.

Ing. Bc. Šárka Nenadálová

Ing. Lukáš Balík, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

P 3607 Stavební inženýrství