Obhájené disertační práce – rok 2018

Inspirujte se úspěšně ukončenými a obhájenými disertačními pracemi studujících všech tří studijních oborů programu Stavební inženýrství. Nahlédnutí do absolventských prací poskytne představu o rozsahu, formátu i způsobu zpracování. Přístup k plnému znění disertačních prací je možný po předchozí domluvě u studijní referentky Kloknerova ústavu, paní Petry Řehořové.

Průřez obhájenými disertačními pracemi podle roku promoce

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2015 / 2014 / 2012 / 2009

2018

Údaje o disertační práci Ing. Martina Kroce, Ph.D.

Název disertační práce česky: Požárně odolné konstrukce pro tunelové stavby s využitím lehkého kameniva LIAPOR
Název disertační práce anglicky: Fire resistant construction for tunnel buildings using lightweight aggregate LIAPOR

Studijní obor: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

Oponenti: Ing. Jan Vodička, CSc., (Fakulta stavební ČVUT v Praze), doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (STASAPO , s. r. o. Praha), Ing. Radomír Pukl, CSc., (Červenka Consulting, s. r. o. Praha)

Datum odevzdání: 14.12.2017

Datum obhajoby: 21.6.2018

Výsledek obhajoby: Obhájil

Přidělovaný titul: Ph.D.

Jazyk disertační práce: Čeština

Klíčová slova česky: lehký beton, tunelové stavby, požární odolnost

Klíčová slova anglicky: lightweight concrete, tunnel construction, fire resistance

Anotace česky: Ing. Martin Kroc, Ph.D.

Anotace anglicky: Ing. Martin Kroc, Ph.D.

 doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

P 3607 Stavební inženýrství