Obhájené disertační práce – rok 2020

Inspirujte se úspěšně ukončenými a obhájenými disertačními pracemi studujících všech tří studijních oborů programu Stavební inženýrství. Nahlédnutí do absolventských prací poskytne představu o rozsahu, formátu i způsobu zpracování. Přístup k plnému znění disertačních prací je možný po předchozí domluvě u studijní referentky Kloknerova ústavu, paní Petry Řehořové.

Průřez obhájenými disertačními pracemi podle roku promoce

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2015 / 2014 / 2012 / 2009

2020

Údaje o disertační práci Ing. Hany Nohelové, Ph.D.

Název disertační práce česky: Stanovení vybraných a sledovaných technických parametrů povrchu betonu vnitřních částí konstrukcí vodohospodářských staveb v rámci plánované sanace (při zvážení omezujících činitelů při zkoušení)

Název disertační práce anglicky: Determination of the selected technical parameters of the concrete surface of internal parts of water management structures within the planned repair (considering the limiting factors when testing)

Studijní obor: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

Oponenti: 

doc. Ing. Milan Stehlík (Fakulta stavební VUT v Brně)

prof. Ing. Tibor Ďurica (STU v Bratislavě)

Datum odevzdání: 21.05.2020

Datum obhajoby: 17.09.2020

Výsledek obhajoby: Obhájila

Přidělovaný titul: Ph.D.

Jazyk disertační práce: čeština

Klíčová slova česky: Technické parametry povrchu betonu, sanace betonových konstrukcí

Klíčová slova anglicky: Technical parameters of the concrete Surface, protection and repair of concrete structures

Anotace česky: Ing. Hana Nohelová, Ph.D.

Anotace anglicky: Ing. Hana Nohelová, Ph.D.

Ing. Hana Nohelová

doc. Ing. Tomáš Klečka, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

P 3607 Stavební inženýrství

Údaje o disertační práci Ing. Vladislava Bureše, Ph.D.

Název disertační práce česky: Spolehlivost existujících železobetonových konstrukcí

Název disertační práce anglicky: Reliability of existing concrete structures

Studijní obor: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

Oponenti: Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc. (Fakulta stavební ČVUT v Praze), doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. (Betonconsult, s. r. o.), Ing. Radomír Pukl, CSc. (Červenka Consulting, s. r. o.)                             

Datum odevzdání: 31.8.2019

Datum obhajoby: 30.6.2020

Výsledek obhajoby: Obhájil

Přidělovaný titul: Ph.D.

Jazyk disertační práce: Čeština

Klíčová slova česky: Existující železobetonové konstrukce; spolehlivost; hodnocení konstrukcí

Klíčová slova anglicky: Existing concrete structures; reliability; assessment of structures

Anotace česky: Ing. Vladislav Bureš, Ph.D.

Anotace anglicky: Ing. Vladislav Bureš, Ph.D.

 Ing. Vladislav Bureš

doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

P 3607 Stavební inženýrství