Obhájené disertační práce – rok 2015

Inspirujte se úspěšně ukončenými a obhájenými disertačními pracemi studujících všech tří studijních oborů programu Stavební inženýrství. Nahlédnutí do absolventských prací poskytne představu o rozsahu, formátu i způsobu zpracování. Přístup k plnému znění disertačních prací je možný po předchozí domluvě u studijní referentky Kloknerova ústavu, paní Petry Řehořové.

Průřez obhájenými disertačními pracemi podle roku promoce

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2015 / 2014 / 2012 / 2009

2015

Údaje o disertační práci Ing. Jaroslava Urbana, Ph.D.

Název disertační práce česky: Vliv hutnění a úpravy povrchu betonu na odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám CHRL
Název disertační práce anglicky: The effect of copacting concrete and its surface modification to deicing salt scaling resistance

Studijní obor: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

Oponenti: Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., (Fakulta stavební VUT v Brně), doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D., (Fakulta stavební VUT v Brně), doc. Ing. Karel Kolář, CSc. (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Datum odevzdání: 15.7.2015

Datum obhajoby: 24.9.2015

Výsledek obhajoby: Obhájil

Přidělovaný titul: Ph.D.

Jazyk disertační práce: Čeština

Klíčová slova česky: beton, trvanlivost, odolnost proti CHRL, povrchová vrstva, hutnění

Klíčová slova anglicky: concrete, durability, deicing salt scaling resistance, surface layer, compacting

Anotace česky: Ing. Jaroslav Urban, Ph.D.

Anotace anglicky: Ing. Jaroslav Urban, Ph.D.

Ing. Jaroslav Urban

doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.

České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

P 3607 Stavební inženýrství