Obhájené disertační práce – rok 2014

Inspirujte se úspěšně ukončenými a obhájenými disertačními pracemi studujících všech tří studijních oborů programu Stavební inženýrství. Nahlédnutí do absolventských prací poskytne představu o rozsahu, formátu i způsobu zpracování. Přístup k plnému znění disertačních prací je možný po předchozí domluvě u studijní referentky Kloknerova ústavu, paní Petry Řehořové.

Průřez obhájenými disertačními pracemi podle roku promoce

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2015 / 2014 / 2012 / 2009

2014

Údaje o disertační práci Ing. Michaely Kostelecké, Ph.D.

Název disertační práce česky: Nekovová vlákna a jejich vliv na vybrané vlastnosti vláknocementových desek
Název disertační práce anglicky: Non-metallic fibres and their effect on selected properties of fibre-cement slates

Studijní obor: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

Oponenti: Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. (Fakulta stavební ČVUT v Praze), Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. (Fakulta stavební VUT v Brně, doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. (Fakulta stavební VUT v Brně)

Datum odevzdání: 1.9.2014

Datum obhajoby: 3.12.2014

Výsledek obhajoby: Obhájil

Přidělený titul: Ph.D.

Jazyk disertační práce: Čeština

Klíčová slova česky: azbest, degradace vláken, degradace vláknocementových desek, fuknce vlákna v cementové matrici, polypropylenová vlákna, polyvinylalkoholová vlákna, vláknocementové desky

Klíčová slova anglicky: asbestos,  degradation of fibres, degradation of fibre-cement boards, feature of fibres in cement matrices, polypropylene fibres,  polyvinyl alcohol, fibres, fibre, cement boards

Anotace česky: Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D.

Anotace anglicky: Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D.

Ing. Michaea Kostelecká

Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

P 3607 Stavební inženýrství

Údaje o disertační práci Ing. Petra Huňky, Ph.D.

Název disertační práce česky: Modul pružnosti betonu možnosti stanovení, technologické a zkušební vlivy
Název disertační práce anglicky: Modulus of elasticity of concrete  possibility of determination, technological and testing influences

Studijní obor: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách

Oponenti: Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. (Fakulta stavební VUT v Brně), Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (Fakulta stavební ČVUT v Praze), Prof. Ing. Jan Vítek, CSc. (Metrostav a.s., Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Datum odevzdání: 1.3.2014

Datum obhajoby: 15.5.2014

Výsledek obhajoby: Obhájil

Přidělený titul: Ph.D.

Jazyk disertační práce: Čeština

Klíčová slova česky: modul pružnosti, beton, technologické a zkušební vlivy

Klíčová slova anglicky: modulus of elasticity, concrete, technological and test influences

Anotace česky: Ing. Petr Huňka, Ph.D.

Anotace anglicky: Ing. Petr Huňka, Ph.D.

Ing. Petr Huňka

doc. Ing. Karel Kolář, CSc.

České vysoké učení technické v Praze – Kloknerův ústav

P 3607 Stavební inženýrství